Kategori: På gång EU

Utlysningar och deadlines hösten 2023

Listan uppdateras kontinuerligt efterhand som utlysningar tillkännages.  Kreativa Europa  ZMINA: Rebuilding. The first wave of national subgrants – sista ansökningsdag 6 september  Erasmus+  Småskaliga partnerskap – sista ansökningsdag 4 oktober  Samarbetspartnerskap […]

Guide till EU-finansiering för kultursektorn

EU-kommissionen har lanserat en interaktiv bidragsguide för kulturella och kreativa sektorer. Syftet är att hjälpa dig som kulturaktör att hitta vilket EU-stöd som lämpar sig bäst för ditt tilltänkta projekt.

Posted in Okategoriserade

Music Moves Europe

Music Moves Europe är EU-kommissionens riktade stöd mot musiksektorn.

Posted in Okategoriserade