Utlysningar och deadlines under 2024 

Listan uppdateras kontinuerligt efterhand som utlysningar tillkännages. 

Kreativa Europa 

European Cooperation Project  

Small Scale – 23 januari 

Medium Scale – 23 januari 

(large scale ej öppet denna omgång) 

Erasmus+ 

Småskaliga partnerskap – sista ansökningsdag 5 mars 

Samarbetspartnerskap – sista ansökningsdag 5 mars 

Europeiska Solidaritetskåren 

Volontärprojekt (budgetförfrågan) – sista ansökningsdag 20 februari kl 12.00 

Solidaritetsprojekt – sista ansökningsdag 20 februari kl 12.00 

Konstnärsnämnden 

Bild och form : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 15 feb, 4 juni, 5 dec 

Cirkus : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 11 jan, 16 april, 29 aug, 17 okt 

Dans : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 11 jan, 16 april, 29 aug, 17 okt 

Dans : Residens i Paris eller Berlin – sista ansökningsdag 31 aug 

Musik – Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 26 jan,  

Musik Residens – sista ansökningsdag 9 februari, 26 april, 29 aug, 23 okt 

Teater : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 5 feb, 2, maj, 2 sep, 4 november 

Film : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 5 feb, 2 maj, 2 sep, 4 nov 

Kulturrådet 

Projektbidrag till medfinansiering inom Kreativa Europa – 30 jan och 5 sep 

Projektbidrag till kulturlivets internationalisering – sista ansökningsdag 10 oktober  

Bidrag till översättare av svensk litteratur – sista ansökningsdag 13 feb 

Projektbidrag till fristadsprogrammet – sista ansökningsdag 16 april och 29 okt 

Projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk (även internationellt) – sista ansökningsdag 16 jan 

Bidrag till internationella nätverk – sista ansökningsdag 24 september 

Verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet – sista ansökningsdag 24 september 

Swedish literature exchange –  löpande fram till 31 december 

Nordisk Kulturfond 

Opstart – sista ansökningsdag 24 maj och 15 november 

Projektstöd – sista ansökningsdag 19 feb och 2 september 

Nordisk kulturkontakt 

Kultur och konstprogrammet –  sista ansökningsdag 5 mars och 12 september 

Kortvarigt och långvarigt nätverksstöd – sista ansökningsdag 19 feb och 26 sep 

Mobilitetsstöd – sista ansökningsdag 31 jan, 31 mars och 20 september 

Stödprogrammet Norden 0-30 – sista ansökningsdag 9 feb, 26 april och 9 sep 

Svenska Institutet 

SI Creative Partnerships – 8 februari 

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – 15 feb 

Sveriges Författarfond 

Stöd för resor och internationella utbyten – 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november