Utlysningar och deadlines hösten 2022

Listan uppdateras kontinuerligt efterhand som utlysningar tillkännages.

Kreativa Europa

DET SEKTORSÖVERGRIPANDE PROGRAMOMRÅDET

 • Europeiska partnerskap inom journalistik och nyhetsmedier – sista ansökningsdag 7 september
 • Creative Innovation Labs – sista ansökningsdag 7 september

PROGRAMOMRÅDE MEDIA

 • Stöd till samutveckling – sista ansökningsdag 8 september
 • Stöd till utveckling av mini-slate – sista ansökningsdag 25 augusti
 • Stöd till tv- och online-innehåll – sista ansökningsdag 20 september

Erasmus+

 • Småskaliga partnerskap – sista ansökningsdag 4 oktober
 • Samarbetspartnerskap – sista ansökningsdag 4 oktober

Europeiska Solidaritetskåren

 • Volontärprojekt (budgetförfrågan) – sista ansökningsdag 4 oktober
 • Solidaritetsprojekt – sista ansökningsdag 4 oktober

Konstnärsnämnden

 • Bild och form : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 15 september
 • Bild och form : Residens i Tokyo, London, Johannesburg – sista ansökningsdag 5 december
 • Cirkus : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 30 augusti och 25 oktober
 • Dans : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 30 augusti och 25 oktober
 • Dans : Residens i New York, Paris, Berlin – sista ansökningsdag 31 augusti
 • Musik – Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 29 augusti samt 21 oktober
 • Teater : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 1 september samt 9 november
 • Film : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 1 september samt 9 november

Kulturrådet

 • Bidrag till översättare av svensk litteratur – sista ansökningsdag 8 september
 • Fri scenkonst projektbidtrag, inkl. internationella gästspel i Sverige och turnéer utomlands – sista ansökningsdag 13 september
 • Projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk (även internationellt) – sista ansökningsdag 15 september
 • Bidrag till internationella nätverk – sista ansökningsdag 27 september
 • Verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet – sista ansökningsdag 27 september
 • Projektbidrag till internationell verksamhet som påverkats av pandemin – löpande fram till 1 november
 • Projektbidrag till medfinansiering inom Kreativa Europa – löpande fram till 31 december
 • Swedish literature exchange – sista ansökningsdag 31 december

Nordisk Kulturfond

 • Opstart – löpande från 9 augusti till 30 november
 • Globus Opstart – löpande från 9 augusti till 30 november
 • Globus – sista ansökningsdag 3 oktober
 • Projektstöd – sista ansökningsdag 3 oktober

Nordisk kulturkontakt

 • Kultur och konstprogrammet –  sista ansökningsdag 12 september
 • Kortvarigt nätverksstöd – sista ansökningsdag 20 september
 • Mobilitetsstöd – sista ansökningsdag 26 september
 • Stödprogrammet Norden 0-30 – sista ansökningsdag 6 oktober

Svenska Filminstitutet

 • Stöd för ökad kompetens inom utveckling och produktion – löpande

Svenska Institutet

 • Creative Force : såddfinansiering – sista ansökningsdag 30 augusti

Sveriges Författarfond

 • Stöd för resor och internationella utbyten – sista ansökningsdag 1 september samt 1 november