Guide till EU-finansiering för kultursektorn

EU-kommissionen har lanserat en interaktiv bidragsguide för kulturella och kreativa sektorer. Guiden innehåller 21 EU-program och fler än 70 stödmöjligheter.

Med denna interaktiva guide vill EU-kommissionen göra det lättare för dig som är verksam inom de kulturella och kreativa sektorerna att se vilka finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga inom EU under programperioden 2021-2027. Syftet är att hjälpa dig att hitta vilket EU-stöd som lämpar sig bäst för ditt tilltänkta projekt. I guiden svara du på en rad frågor utifrån den sektor du arbetar inom för att hitta fram till ett stöd som kan passa dig.

Bidragsguiden hittar du på EU-kommissionens hemsida.