Utlysningar och deadlines hösten 2020

Listan uppdateras kontinuerligt efterhand som utlysningar tillkännages.

Creative Europe

 • Plattform för gränsöverskridande distribution av scenkonstverk – sista ansökningsdag 31 juli
 • Biografer som lokala innovationshubbar – förlängd sista ansökningsdag 21 augusti
 • Music Moves Europe: Export av Europeisk musik – sista ansökningsdag 14 september.
 • Music Moves Europe: Innovativ stödordning för ett hållbart ekosystem inom musiksektorn – sista ansökningsdag 30 september.

European Cultural Foundation

 • Culture of Solidarity Fund – sista ansökningsdag 14 juli

Europeiska solidaritetskåren

 • Volontär och solidaritetsprojekt för ungdomar – sista ansökningsdag 1 oktober

Erasmus+

 • Strategiska partnerskap (erfarenhetsutbyten och innovationsprojekt) – sista ansökningsdag 1 oktober
 • Möten mellan unga och beslutsfattare – sista ansökningsdag 1 oktober
 • Strategiska partnerskap, extra utlysning med fokus på kreativitet och/eller kultur – sista ansökningsdag 29 oktober

Europa för medborgarna

 • Vänortssamarbete – sista ansökningsdag 1 september
 • Nätverk av städer – sista ansökningsdag 1 september
 • Projekt för det civila samhället – sista ansökningsdag 1 september

Konstnärsnämnden

 • Internationellt kulturutbyte/resebidrag bild och form – sista ansökningsdag 15 september samt 3 december
 • Internationellt kulturutbyte/resebidrag musik – sista ansökningsdag 31 augusti samt 15 oktober
 • Internationellt kulturutbyte/resebidrag teater – sista ansökningsdag 1 oktober
 • Internationellt kulturutbyte/resebidrag film – sista ansökningsdag 1 oktober
 • Internationellt kulturutbyte/resebidrag dans – sista ansökningsdag 19 augusti samt 12 oktober
 • Dans – residens i Berlin och New York – sista ansökningsdag 20 augusti

Kulturrådet

 • Fri scenkonst internationella turnébidrag – sista ansökningsdag 3 september
 • Bidrag till översättare av svensk litteratur – sista ansökningsdag 8 september
 • Projektbidrag bild- och formkonst (även internationellt) – sista ansökningsdag 17 september
 • Bidrag till internationella nätverk – sista ansökningsdag 29 september
 • Verksamhetsbidrag till internationell och interkulturell verksamhet – sista ansökningsdag 29 september

Nordisk Kulturfond

 • Opstart – löpande
 • Projektstöd – sista ansökningsdag 1 oktober
 • Globus Opstart – sista ansökningsdag 15 november

Nordisk kulturkontakt

 • VOLT  – sista ansökningsdag 31 augusti
 • Mobilitetsstöd – sista ansökningsdag 17 augusti samt 19 oktober
 • Kultur och konstprogrammet –  sista ansökningsdag 10 september
 • Kortvarigt Nätverksstöd – sista ansökningsdag 9 oktober
 • Norden 0-30 – sista ansökningsdag 2 oktober

Svenska Filminstitutet

 • Stöd för ökad kompetens inom utveckling och produktion – löpande

Svenska Institutet

 • Creative Force såddfinansiering – sista ansökningsdag 15 september

Sveriges Författarfond

 • Stöd för resor och internationella utbyten – sista ansökningsdag 1 september samt 2 november