Utlysningar och deadlines våren 2020

Listan uppdateras kontinuerligt efterhand som utlysningar tillkännages.

Creative Europe – kultur

 • Music Moves Europe : Studie kring hälsa och välmående för musikskapare – sista ansökningsdag 3 februari
 • Samarbete med västra Balkanregionen – förlängd sista ansökningsdag 28 april
 • Music Moves Europe : Musikutbildning och lärande – förlängd sista ansökningsdag 30 april
 • Music Moves Europe : Samarbete och samproduktion för låtskrivare, musiker och artister i Europa – förlängd sista ansökningsdag 13 maj
 • Samarbeten mellan kultur och audiovisuella medier med fokus på digital teknik – sista ansökningsdag 14 maj
 • Litterära översättningsprojekt – förlängd sista ansökningsdag 28 maj

Creative Europe – MEDIA

 • Stöd till internationella fonder för samproduktion – sista ansökningsdag 15 januari
 • Utvecklingsstöd slate funding – sista ansökningsdag 4 februari
 • Stöd till marknadsaktiviteter – sista ansökningsdag 6 februari
 • Utveckling av dataspel – sista ansökningsdag 12 februari
 • Stöd till filmkunnighetsinitiativ – sista ansökningsdag 12 mars
 • Stöd till onlinemarknadsföring – förlängd sista ansökningsdag 5 maj
 • Stöd till festivaler – förlängd sista ansökningsdag 21 maj
 • Utvecklingsstöd enskilt projekt – sista ansökningsdag 12 maj
 • Samarbeten mellan kultur och audiovisuella medier med fokus på digital teknik – sista ansökningsdag 14 maj
 • Stöd till Europeiska TV-program – sista ansökningsdag 14 maj
 • Stöd till biografnätverk – sista ansökningsdag 28 maj
 • Selektivt biografdistributionsstöd – sista ansökningsdag 16 juni

Europa för medborgarna

 • Vänortssamarbete – sista ansökningsdag 4 februari
 • Europeisk hågkomst – sista ansökningsdag 4 februari
 • Nätverk av städer – sista ansökningsdag 3 mars

Europeiska solidaritetskåren

 • Volontär och solidaritetsprojekt för ungdomar – sista ansökningsdag 5 februari samt 30 april

Erasmus+

 • Strategiska partnerskap, erfarenhetsutbyten – förlängd sista ansökningsdag 11 februari samt 30 april
 • Strategiska partnerskap, innovationsprojekt – förlängd sista ansökningsdag 11 februari

Konstnärsnämnden

 • Bild och form : Residens i Stockholm och Berlin – sista ansökningsdag 13 februari
 • Bild och form : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 3 mars samt 2 juni
 • Musik – Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 27 januari samt 27 april
 • Musik : Residens i utlandet – sista ansökningsdag 10 februari
 • Teater : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 29 januari samt 29 april
 • Film : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 29 januari samt 29 april
 • Dans : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 15 januari samt 20 april

Kulturrådet

 • Bidrag till översättare av svensk litteratur – sista ansökningsdag 13 februari
 • Projektbidrag bild- och formkonst (även internationellt) – sista ansökningsdag 27 februari
 • Fri scenkonst internationella turnébidrag – sista ansökningsdag 17 mars

Nordisk kulturfond

 • Opstart – löpande
 • Projektstöd – sista ansökningsdag 3 februari samt 4 maj

Nordisk kulturkontakt

 • Stödprogrammet Norden 0-30 – sista ansökningsdag 3 februari samt 4 maj
 • Mobilitetsstöd – sista ansökningsdag 4 februari samt 3 april
 • Stöd till residenscentra – sista ansökningsdag 7 februari
 • Långvarigt nätverksstöd – sista ansökningsdag 21 februari
 • Kortvarigt nätverksstöd – sista ansökningsdag 21 februari
 • Kultur och konstprogrammet –  sista ansökningsdag 5 mars

Svenska Filminstitutet

 • Stöd för ökad kompetens inom utveckling och produktion – löpande

Svenska Institutet

 • Creative Force : såddfinansiering och samarbetsprojekt – sista ansökningsdag 30 januari

Sveriges Författarfond

 • Stöd för resor och internationella utbyten – sista ansökningsdag 3 februari, 1 april samt 1 juni