Utlysningar och deadlines hösten 2023

Listan uppdateras kontinuerligt efterhand som utlysningar tillkännages. 

Kreativa Europa 

ZMINA: Rebuilding. The first wave of national subgrants – sista ansökningsdag 6 september 

Erasmus+ 

Småskaliga partnerskap – sista ansökningsdag 4 oktober 

Samarbetspartnerskap – sista ansökningsdag 4 oktober 

Europeiska Solidaritetskåren 

Volontärprojekt (budgetförfrågan) – sista ansökningsdag 4 oktober kl 12.00 

Solidaritetsprojekt – sista ansökningsdag 4 oktober kl 12.00 

Konstnärsnämnden 

Bild och form : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 14 september 

Cirkus : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 31 augusti och 24 oktober 

Dans : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 31 augusti och 24 oktober 

Dans : Residens i Paris eller Berlin – sista ansökningsdag 31 augusti 

Musik – Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 31 augusti samt 23 oktober 

Teater : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 5 september samt 7 november 

Film : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 5 september samt 7 november 

Kulturrådet 

Projektbidrag till kulturlivets internationalisering – sista ansökningsdag 10 oktober  

Bidrag till översättare av svensk litteratur – sista ansökningsdag 7 september 

Projektbidrag till fristadsprogrammet – sista ansökningsdag 31 oktober 

Projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk (även internationellt) – sista ansökningsdag 14 september 

Bidrag till internationella nätverk – sista ansökningsdag 26 september 

Verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet – sista ansökningsdag 26 september 

Projektbidrag till medfinansiering inom Kreativa Europa – löpande fram till 31 december 

Swedish literature exchange – löpande fram till 31 december 

Nordisk Kulturfond 

Opstart – löpande från 7 augusti till 17 november 

Globus Opstart – löpande från 7 augusti till 17 november 

Globus – sista ansökningsdag 15 september 

Projektstöd – sista ansökningsdag 1 september 

Nordisk Kulturkontakt 

Kultur och konstprogrammet –  sista ansökningsdag 12 september 

Kortvarigt nätverksstöd – sista ansökningsdag 21 september 

Mobilitetsstöd – sista ansökningsdag 28 september 

Stödprogrammet Norden 0-30 – sista ansökningsdag 6 oktober 

Svenska Filminstitutet 

Stöd för ökad kompetens inom utveckling och produktion – löpande 

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning  – löpande 

Stöd till lansering av svensk långfilm – 25 september, 27 oktober, 12 december 

Stöd till spridning av svensk kortfilm – 1 september, 3 oktober 

Stöd till enskilt projekt och distribution av utländsk värdefull film – 1 september, 3 oktober 

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring – 3 oktober 

Svenska Institutet 

Creative Partnerships – stängd under hösten, ansökningsperiod numera på våren. 

Sveriges Författarfond 

Stöd för resor och internationella utbyten – sista ansökningsdag 1 september samt 1 november