Utlysningar och deadlines hösten 2021

Listan uppdateras kontinuerligt efterhand som utlysningar tillkännages.

Kreativa Europa

PROGRAMOMRÅDE KULTUR

 • Europeiska nätverk – sista ansökningsdag 26 augusti
 • Europeiska samarbetsprojekt – small scale, medium scale, large scale – sist ansökningsdag 7 september
 • Cirkulation av europeisk litteratur – sista ansökningsdag 30 september

PROGRAMOMRÅDE MEDIA

 • Stöd till biografnätverk – sista ansökningsdag 10 augusti
 • Stöd till distribution av specifika filmtitlar – sista ansökningsdag 24 augusti
 • Stöd till festivaler och festivalnätverk – sista ansökningsdag 24 augusti
 • Stöd till marknader och nätverk – sista ansökningsdag 24 augusti
 • Stöd till innovativa verktyg och affärsmodeller – sista ansökningsdag 24 augusti
 • Stöd till utveckling av slate – sista ansökningsdag 25 augusti
 • Stöd till tv- och online-innehåll – sista ansökningsdag 25 augusti
 • Stöd till främjande av talang och kunskap – sista ansökningsdag 26 augusti
 • Stöd till publikutveckling och filmkunnighet – sista ansökningsdag 5 oktober
 • Stöd till europeiska VOD-tjänster och plattformar – sista ansökningsdag 5 oktober
 • Stöd till samutveckling – sista ansökningsdag 17 november

DET SEKTORSÖVERGRIPANDE PROGRAMOMRÅDET

 • Europeiska partnerskap inom journalistik och nyhetsmedier – sista ansökningsdag 26 augusti
 • Creative Innovation Labs – sista ansökningsdag 5 oktober

Erasmus+

 • Småskaliga partnerskap – sista ansökningsdag 3 november
 • Samarbetspartnerskap – sista ansökningsdag 3 november

Europeiska Solidaritetskåren

 • Volontärprojekt (budgetförfrågan) – sista ansökningsdag 5 oktober
 • Solidaritetsprojekt – sista ansökningsdag 5 oktober

i-Portunus

 • Mobilitetsstöd för residens – sista ansökningsdag 3 oktober

Konstnärsnämnden

 • Bild och form : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 15 september samt 2 december
 • Musik – Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 31 augusti samt 22 oktober
 • Teater : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 2 september samt 9 november
 • Film : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 2 september samt 9 november
 • Dans och cirkus : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 31 augusti samt 27 oktober
 • Dans : residens i utlandet – sista ansökningsdag 31 augusti

Kulturrådet

 • Bidrag till översättare av svensk litteratur – sista ansökningsdag 9 september
 • Fri scenkonst projektbidtrag, inkl. internationella gästspel i Sverige och turnéer utomlands – sista ansökningsdag 14 september
 • Projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk (även internationellt) – sista ansökningsdag 16 september
 • Bidrag till internationella nätverk – sista ansökningsdag 28 september
 • Verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet – sista ansökningsdag 28 september

Nordisk Kulturfond

 • Opstart – löpande
 • Globus Opstart – ny ansökningsomgång öppnar den 9 augusti
 • Projektstöd – sista ansökningsdag 1 oktober

Nordisk kulturkontakt

 • VOLT – sista ansökningsdag 9 september
 • Kultur och konstprogrammet –  sista ansökningsdag 13 september
 • Kortvarigt nätverksstöd – sista ansökningsdag 20 september
 • Mobilitetsstöd – sista ansökningsdag 30 september
 • Stödprogrammet Norden 0-30 – sista ansökningsdag 6 oktober

Svenska Filminstitutet

 • Stöd för ökad kompetens inom utveckling och produktion – löpande

Svenska Institutet

 • Creative Force : såddfinansiering – sista ansökningsdag 31 augusti

Sveriges Författarfond

 • Stöd för resor och internationella utbyten – sista ansökningsdag 1 september samt 1 november