Utlysningar och deadlines våren 2021

Listan uppdateras kontinuerligt efterhand som utlysningar tillkännages.

Erasmus+

 • Mobilitet (KA1) – sista ansökningsdag 11 maj
 • Partnerskap för samarbete (KA2) – sista ansökningsdag 20 maj

i-Portunus

 • Mobilitetsstöd för kompositörer, musiker och sångare – sista ansökningsdag 28 februari
 • Mobilitetsstöd för översättare av litteratur – sista ansökningsdag 28 februari
 • Mobilitetsstöd för arkitekter – sista ansökningsdag 15 mars
 • Mobilitetsstöd för kompositörer, musiker och sångare – sista ansökningsdag 15 april
 • Mobilitetsstöd för personer verksamma inom kulturarvssektorn – sista ansökningsdag 15 april
 • Mobilitetsstöd för residens – sista ansökningsdag 30 juni

Konstnärsnämnden

 • Bild och form : Gästbostad i Paris – sista ansökningsdag 18 februari
 • Bild och form : Utlandsresidens Berlin Bethanien 2022 – sista ansökningsdag 18 februari
 • Bild och form : Utlandsresidens Helsingfors 2021 – sista ansökningsdag 18 februari 2021
 • Bild och form : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 25 februari samt 2 juni
 • Bild och form : Utlandsresidens London 2021 – sista ansökningsdag 2 juni
 • Bild och form : Utlandsresidens Bangalore 2022 – sista ansökningsdag 2 juni
 • Bild och form : Utlandsresidens Jingdezhen 2022 – sista ansökningsdag 2 juni
 • Musik – Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 27 januari samt 29 april
 • Musik : Residens i utlandet – sista ansökningsdag 12 februari
 • Teater : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 28 januari samt 29 april
 • Film : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 28 januari samt 29 april
 • Dans och cirkus : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 14 januari samt 20 april

Kulturrådet

 • Fri scenkonst projektbidtrag, inkl. internationella gästspel i Sverige och turnéer utomlands – sista ansökningsdag 28 januari
 • Bidrag till översättare av svensk litteratur – sista ansökningsdag 11 februari
 • Projektbidrag bild- och formkonst (även internationellt) – sista ansökningsdag 23 februari

Nordisk Kulturfond

 • Opstart – löpande
 • Globus Opstart – ny ansökningsomgång öppnar den 1 februari
 • Projektstöd – sista ansökningsdag 1 februari samt 3 maj

Nordisk kulturkontakt

 • Stödprogrammet Norden 0-30 – sista ansökningsdag 11 februari samt 6 maj
 • Mobilitetsstöd – sista ansökningsdag 8 februari samt 31 mars
 • Stöd till residenscentra – sista ansökningsdag 11 februari
 • Långvarigt nätverksstöd – sista ansökningsdag 26 februari
 • Kortvarigt nätverksstöd – sista ansökningsdag 26 februari
 • Kultur och konstprogrammet –  sista ansökningsdag 8 mars

Perform Europe

 • Steg 1 – sista ansökningsdag 7 juli

Svenska Filminstitutet

 • Stöd för ökad kompetens inom utveckling och produktion – löpande

Svenska Institutet

 • Creative Force : såddfinansiering och samarbetsprojekt – sista ansökningsdag 27 januari

Sveriges Författarfond

 • Stöd för resor och internationella utbyten – sista ansökningsdag 1 februari, 1 april samt 1 juni