Loading Events
  • This event has passed.

Workshop: Europeiska projekt: Konstruera en stark kommunikationsstrategi

Introduktion av Yohann Floch (IRO)

Talare: Marie Fol (DutchCulture)

Denna workshop kommer fokusera på hur en konstruerar en stark kommunikationsstrategi för europeiska projekt. Till hjälp har vi bjudit in Marie Fol, från DutchCulture, att dela med sig konkreta verktyg att förbereda en ansökan till Kreativa Europa. Marie kommer gå igenom hur en definierar och formulerar kommunikationsmål, målgrupper, verktyg, kanaler, media, påverkan och tidslinje när de arbetar med ett internationellt kulturprojekt.

Under workshopen kommer vi tillsammans att gå igenom:

  • Kommunikationsstrategins relevans: workshopen kommer reda ut en kommunikationsplans tydlighet och relevans
  • Bidragsgivare och partners synlighet i ditt projekt: vi kommer att tala om de obligatoriska delarna av kommunikationsplanens element, men även reflektera över placeringen av alla olika supporters som bidrar till förberedelser eller praktisk implementering.
  • De flesta europeiska projekt genererar nya erfarenheter och kunskaper, påtagliga och mindre definerbara resultat. Diskussionen kommer fokusera på olika sätt att framlägga bevis för värdet av olika typer av utfall och sprida dem på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Denna workshop kommer hjälp oss att definiera vad som är en stark kommunikationsstrategi, identifiera och undvika fallgropar samt att samla på oss värdefulla tips och råd från Marie Fol.

 

Marie Fol har arbetat inom kulturell rörlighet sedan 2010, först för plattformen för konstnärliga residenser, TransArtists (2010-2012), och sedan för DutchCulture, centrum för internationellt samarbete (2013-2018). Marie Fol har lång erfarenhet av komplex projektledning inom ett nationellt institut som DutchCulture, som chef för det holländska Creative Europe Desk, liksom i internationella miljöer, särskilt i samordningen av europeiska kultursamarbetsprojekt (ON-AiR, Green Art Lab Alliance).
Marie bjuds regelbundet in som expert på konstnärliga residenser i Europa och faciliterar utbildningar för konstnärer (främst inom bildkonst, scenekonst, musik) och professionella kulturaktörer (producenter, kulturförvaltare) i alla möjliga praktiska aspekter inom kulturell rörlighet som visum, beskattning och finansiering möjligheter. För Stock-Taking mötet som Europeiska kommissionen arrangerade 2016 assignerades Marie Fol som expert för kulturell rörlighet av Nederlänska regeringen.

 

I samarbete med Creative Europe Desk Sweden / Kulturrådet med stöd av Region Skåne.

 .    

Foto: Jonas Persson