Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Workshop: Utveckla en stark utvärderingsprocess

Introduktion av Yohann Floch (IRO)

Talare: Marie Le Sourd (On the Move)

I denna workshop har vi bjudit in Marie Le Sourd från On the Move. Marie kommer att visa olika tillvägagångssätt att bemöta en utvärderingsprocess och dela med sig av metoder, verktyg och ovärderlig erfarenhet att inkludera i ditt nästa projekts utvärdering, speciellt i europeisk och internationell kontext.

Marie kommer gå igenom anledningar som ligger bakom en utvärderingsprocess och Marie ge konkreta exempel på personer och organisationer som anses tillämpa ”best practice” inom utvärderingsteknik, till vilka du kan relatera när när du bygger din utvärderingsprocess, väljer ditt val av metoder och verktyg för datainsamlig och analys samt sätta att dela resultaten av din utvärdering.

Deltager kommer utan tvekan att få med sig nya insikter om utvärdering samt sätt att utveckla sina tankegångar och tillvägagångssätt för att förbättra och anpassa sina projekt, men även för att extrahera och belysa relevanta insikter att kommunicera utåt om ditt projekt och bättre kunna förespråka det spcifika just du utvecklar.

Workshoppen hålls på engelska.

Resurs:  http://on-the-move.org/librarynew/guidesandtoolkits/106/evaluation/

Marie Le Sourd, Generalsekreterar för On the Move

Sedan januari 2012 har Marie varit generalsekreterare för On the Move, som ledare av organisationen och implementeringen av OTM: s strategiska plan. On-Move (OTM) främjar och faciliterar gränsöverskridande rörlighet inom konst och kultursektorn, för att bidra till att bygga ett pulserande europeiskt gemensamt kulturellt utrymme som är starkt kopplat till omvärlden. OTM föddes som en webbplattform och har sedan  utvecklats till ett dynamiskt nätverk som nu omfattar mer än 45 medlemsorganisationer i Europa och världen.

Tidigare har Marie Le Sourd varit ansvarig för programmet i kulturutbytesavdelningen för Asien-Europa-stiftelsen i Singapore (ASEF) 1999 till 2006. Hon var särskilt ansvarig inom ungdomsutbytesutbyte, utveckling av kulturpolitiken och nätverk av kulturfackmän. Från september 2006 och fem år frammåt var hon ansvarig inom franska utrikesdepartementet och arbetade som chef för franska kulturcentret i Yogyakarta (Indonesien).

Denna workshop presenteras tillsammans med Dansehallerne med stöd av Region Skåne.

 

Foto: Jonas Persson