Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Hel dag info session: Kreativa Europa

9.00 – 9.30  Välkommen och morgonkaffe

9.30 – 12.00 Del 1 förmiddag

Gästtalare, Geoffrey Brown, presenterar de allmänna målen för Kreativa Europa-programmet, dess olika delar, inklusive bakgrundsinformation om olika typer av stöd. Presentationen ger en översikt över de olika nyckelelementen i ansökan, från schema, partnerskap och mandat till budgetanalysen.

Lunch erbjuds av IRO

13.00 – 15.30 Del 2 eftermiddag

Interaktiv workshop om att utveckla idéer och projekt och gå igenom hela ansökan (formulär, bilagor och bilagor)

Denna session kommer att hållas på engelska av Geoffrey Brown

Geoffrey Brown har stor erfarenhet av att hjälpa konst och kultursektorn att förstå och utveckla Europeiska och internationella  initiativ. Han är Storbritanniens ledande oberoende expert för att hjälpa sektorn att förstå och få tillgång till finansiering från Europeiska unionen. Han är direktör för EUCLID (www.euclid.info), grundad 1993, var koordinator för Storbritannien Kulturell kontaktpunkt (KKP – Att främja EU: s kulturprogram) 1999-2009.
Under de senaste 15 åren har han hållt i över 200 seminarier och konferenser över hela Storbritannien, i ca 20 andra länder i både i och utanför Europa inklusive i Kanada och Australien. Han har arbetat med ett stort antal organisationer i hela Europa för att hjälpa dem utveckla partnerskap och få tillgång till finansiering och annat stöd till deras projekt.
Goeffrey har regelbundet deltagit i möten i många europeiska nätverk och andra organ som också arbetar i liknande stödjande syfte.
EUCLID har genomfört forskning och konsulttjänster för Europeiska kommissionen, rådet för Europa, europeiska nätverk, British Council, andra brittiska finansieringsorgan och lokala myndigheter. Geoffrey har nyligen genomfört en rad detaljerade studier som syftar till att identifiera all EU-finansiering som mottagits av olika konst- och kultursektorer i Storbritannien sedan 2007. Detta arbete har gjorts för Arts Council England, Historic England, Creative Scotland, Museums and Galleries, Skottland, Historic Environment Scotland, Art Council of Wales och Cadw (som täcker arvssektorn i Wales).

Denna workshop presenteras med stöd av Region Skåne.

Foto: Jonas Persson