Kreativa Europa 2021-2027

2021 inleds en ny programperiod för Kreativa Europa (och även för andra program som tex Erasmus+). Detta hänger ihop med EU:s långtidsbudget, Multiannual Financial Framework som spänner över samma period.

Efter långa förhandlingar enades Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet i mitten av december om EU:s nya långtidsbudget. Detta innebär en ökning med ca 70% för det nya Kreativa Europa-programmet, som får en total budget på 2,4 miljarder euro!

Det Work Programme som styr utlysningarna inom Kreativa Europa för 2021 samt en översikt över de utlysningar som kommer att komma under året har nu publicerats! Mer information hittar du HÄR.

Flera utlysningar inom Kreativa Europa har nu också publicerats, bland annat de för Europeiska samarbetsprojekt. Kreativa Europa är indelat i tre programområden – kultur, MEDIA och ett sektorsövergripande programområde. Nedan finner du information om utlysningarna som är öppna under respektive programområde. Har du frågor eller vill ha stöd i ansökningsprocessen, tveka inte att kontakta IRO.

PROGRAMOMRÅDE KULTUR

Small Scale Cooperation projects

 • minst 3 organisationer i 3 Kreativa Europa-länder
 • du kan söka upp till 200 000 euro
 • 80 % EU-finansiering
 • sista ansökningsdag är den 7 september

Medium Scale Cooperation projects

 • minst 5 organisationer i 5 Kreativa Europa-länder
 • du kan söka upp till 1 000 000 euro
 • 70 % EU-finansiering
 • sista ansökningsdag är den 7 september

Large Scale Cooperation projects

 • minst 10 organisationer i 10 Kreativa Europa-länder
 • du kan söka upp till 2 000 000 euro
 • 60 % EU-finansiering
 • sista ansökningsdag är den 7 september

Europeiska nätverk

 • denna utlysning är för medlemsbaserade europeiska kulturnätverk och stödjer kapacitetsbyggande verksamhet.
 • sista ansökningsdag är den 26 augusti

Europeiska plattformar

 • denna utlysning har till syfte att stödja nya talangers etablering och synlighet internationellt genom medlemsbaserade plattformar
 • sista ansökningsdag är den 29 september

Cirkulation av europeisk litteratur

 • stöd till projekt för att översätta, publicera, distribuera eller marknadsföra europeisk skönlitteratur samt exportaktiviteter
 • sista ansökningsdag är den 30 september

Du kan läsa mer om utlysningarna på Kreativa Europa Desk Kulturs webbplats.

PROGRAMOMRÅDE MEDIA

Inom programområde media är följande utlysningar öppna:

Du kan läsa mer om utlysningarna på Kreativa Europa Desk MEDIAs webbplats.

DET SEKTORSÖVERGRIPANDE PROGRAMOMRÅDET

Europeiska partnerskap inom journalistik och nyhetsmedier

 • syftet med stödet är att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet
 • de två prioriteringarna för årets utlysning är att främja den ekonomiska affärsutvecklingen inom nyhetsjournalistiken och att främja kollaborativa journalistiska projekt för ökad kvalitet och effektivitet inom nyhetsjournalistiken
 • sista ansökningsdag är den 26 augusti

Creative Innovation Labs

 • stödjer innovativa projekt i skärningspunkten mellan kultur och audiovisuella medier med fokus på digital teknik
 • utöver de allmäna målen finns det två särskilda teman för 2021 – ekologisk hållbarhet inom de kulturella och kreativa sektorerna och att genom innovativa verktyg och metoder för utbildning hantera samhällsfrågor som exempelvis desinformation
 • sista ansökningsdag är 5 oktober

Du kan läsa mer om utlysningen på Kreativa Europa Desk Kulturs webbplats.

______

Mycket av innehållet i det tidigare Kreativa Europa-programmet kommer att finnas kvar, så som stöd till Europeiska samarbetsprojekt, Europeiska nätverk och Europeiska plattformar. Utöver detta planeras också satsningar på:

 • Mobilitet för konstnärer
 • Policyutveckling
 • Digitalisering inom den audiovisuella sektorn
 • En starkare internationell dimension med spridning av Europeiska verk utanför EU och peer learning-processer
 • Stöd till social inkludering genom kultur
 • Satsningar för att stärka ett fritt, mångfacetterat och pluralistiskt medieklimat, kvalitativ journalistik och mediekunskap

Sektorsinriktade insatser med stöd till:

 • Musiksektorn
 • Litteratursektorn
 • Arkitektur och stadsplanering
 • Kulturarv