Kreativa Europa 2021-2027

2021 inleds en ny programperiod för Kreativa Europa (och även för andra program som tex Erasmus+). Detta hänger ihop med EU:s långtidsbudget, Multiannual Financial Framework som spänner över samma period. Enligt förslaget från EU-kommissionen ska en budgetökning för Kreativa Europa-programmet ske från nuvarande programperiods 1,46 miljarder Euro till 1,85 miljarder Euro. I svenska kronor motsvara det en höjning med 1,6 miljarder kronor.

Enligt förslaget ska mycket av innehållet i nuvarande Kreativa Europa-program finnas kvar. Utöver detta planeras också satsningar på:

  • Mobilitet för konstnärer
  • Policyutveckling
  • Digitalisering inom den audiovisuella sektorn
  • En starkare internationell dimension med spridning av Europeiska verk utanför EU och peer learning-processer
  • Stöd till social inkludering genom kultur
  • Satsningar för att stärka ett fritt, mångfacetterat och pluralistiskt medieklimat, kvalitativ journalistik och mediekunskap

Sektorsinriktade insatser med stöd till:

  • Musiksektorn
  • Litteratur och utgivning
  • Arkitektur- och kulturarvssektorn
  • Design- och modesektorn samt sektorn för kulturturism

Läs mer om programförslaget HÄR.