Kreativa Europa samarbetsprojekt 2019

Utlysningen för EACEA 34/2018 ”Stöd till europeiska samarbetsprojekt 2019” (kategori 1 – mindre omfattande samarbetsprojekt och kategori 2 – större samarbetsprojekt) finns nu på Europeiska Kommissionens hemsida.

Deadline 11:e december 2018.

Läs mer på Europeiska Kommissionens hemsida… 

 


Skall du söka bidraget? Alternativt intresserad av att göra det i framtiden? Då har vi på IRO flera tillfällen denna hösten som förbereder dig för just dessa syften…

30:e oktober: Workshop: Europeiska projekt: Konstruera en stark kommunikationsstrategi

21:a november: Workshop: Utveckla en stark utvärderingsprocess

11:e december: Workshop: Europeiska projekt: Förbered & hantera budget

Att delta i workshopparna är gratis för alla som arbetar med konst och kultur i Skåne (oberoende av vilken funktion inom en organiation du har eller om du är frilans eller anställd, arbetar i en instuitution eller fria kulturlivet).