Laddar Events

Workshop: Utveckla en stark utvärderingsprocess

Introduktion av Yohann Floch (IRO)

Talare: Marie Le Sourd (On the Move)

Utvärdering ses ofta som tråkig, kostsam, tidskrävande och på något sätt relaterad till en idé om kontroll och tvångsrapportering till finansiärer. I denna workshop kommer Marie återgå till de flertal anledningar som ligger bakom en utvärderingsprocess, basen för att förbereda just din utvärdering, olika personer och organisationer du kan associera till när du bygger din utvärderingsprocess, ditt val av metoder och verktyg för datainsamlig och analys samt sätta att dela resultaten av din utvärdering.
Marie kommer att visa olika tillvägagångssätt att bemöta en utvärderingsprocess och dela med sig av metoder, verktyg och ovärderlig erfarenhet att inkludera i ditt nästa projekts utvärdering, speciellt i europeisk och internationell kontext.

Denna workshop ämnar att bistå dig med nya insikter om utvärdering samt sätt att utveckla ditt eget tillvägagångssätt för att förbättra och anpassa ditt projekt, men även för att extrahera relevanta insikter att kommunicera utåt om ditt projekt och bättre kunna förespråka det du utvecklar.

Resurs:  http://on-the-move.org/librarynew/guidesandtoolkits/106/evaluation/

Marie Le Sourd, Generalsekreterar för On the Move
Marie började arbeta på On the Move i januari 2012, för det var hon ansvarig för de kulturella programmen inom Asia-Europe Foundation i Singapore (1999-2006) och ansvarade för Franska Institutet i Yogyakarta, Indonesien (2006-2011).
Parallellt med arbetet på On the Move är Marie konsult för nätverket IN SITU gällande skapande för offentliga platser och bidrar till den engelska versionen av Koreanska online magasiet, The Apro.
Marie har erfarenheter från projektledninga av internationella projekt (konferenser, möten, workshops osv), publikationer och rapporter om samproduktion relaterat till internationell rörlighet (bidrag, visum, administration) och att rådgiva kulturella organisationer och konstnärer i frågor relaterade till deras internationella utveckling.

Denna workshop presenteras tillsammans med Dansehallerne med stöd av Region Skåne.

 

Foto: Jonas Persson