Loading Events
  • This event has passed.

Workshop: Europeiska projekt: Förbered & hantera budget

Talare: Giorgio Berardi

Många projektledare för internationella projekt erkänner att de har svårt att förstå instruktioner och regler för EU budgetering. Från att översätta ett projekt till statistik, från rapportering till budget justering. Denna workshop ämnar att presentera varje steg i problemfri ekonomisk förvaltning.
Oavsett vilket program som projektet stöttas av finns viktiga apsekter att etablera och följa då budgetar för europeiska projekt ofta kan vara tidskrävande och stressiga.
Vi bjuder in er deltagare att undersöka alla element att överväga före, under och efter ett projekt och bästa sätt att strukturera kapitel och budgetposter.
Giorgio Berardi är ekonomiskt ansvarig för Trans Europe Halles och kommer presentera både exempel av ekonomiska dokument och generella EU-regler. Giorgio kommer att dela tips och råd hur en strukturerar en välplanerad och tydlig budget med speciell fokus på Kreativa Europa – pga att nästa utlysning snart öppanas av Europeiska Kommissionen.

Giorgio Berardis har studerat lingvistik, internationell relationer och utveckling inom stadsvetenskap samt ekonomi. Efter att ha fått sina första erfarenheter inom den privata sektorns exportavdelningar fick han sin första erfarenhet inom internationell utveckling genom att ansvara för ett EU-finansierat vattenprojekt i Kenya från 1998 till 2000. Han har arbetat för ECPAT International i Bangkok sist som Programme Officer för bekämpning av barn-sex turism (2007-2010). I denna roll medverkade han i Världskongressen III emot sexuell expoatering av barn och ungdomar i Rio de Janerio 2008. Giorgio har publicerat en rad artiklar som fokuserar på barn.sex turism och samordnat produktionen av forskningsdokument som fokuserat på länkar mellan barn-sex turism och digital kommunikationstekonologi via internet. Han represernterade ECPAT International vid FNs Världsturisms Organisations arbetsgrupp för skydd för barn från exploatering inom turism och förhållningspolicy för skydd av barn från sexuell exploatering inom resor och turism.
I Kenya arbetade Giorgio först som regional administratör och senare som projektledare, med ett kort inslag som nationell samordnare för Södra Sudan. Han har även varit nationell administratör i Arusha, Tanzania 2016-2017, tills det att han började arbeta på Trans Europe Halles i Lund som ekonomisk och administrativt ansvarig.

Glöggfika och lussebullar utlovas.

Denna workshop presenteras tillsammans med Sagohuset  med stöd av Region Skåne.

Foto: Jonas Persson