Nya utlysningar på gång!

Sommaren är kanske här och man drömmer om sol, bad och avkoppling – men kreativiteten slutar inte att flöda bara för det! Här kommer tips om kommande utlysningar både inom och utanför Sverige.

COSME: Den 13 juli beräknas en ny utlysning öppnas för inkubatorer och organisationer som stödjer företag med primärt två fokusområden: fashion/technology och turism/KKN. €2.6 miljoner kommer att avsättas och det kan handla om innovation i hela värdekedjan, som till exempel nya material, metoder och produkter.

AMIF: Den 1 augusti öppnar en ny utlysning från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Organisationer kan ansöka om 75% medfinansiering för projektidéer inom asyl, integration eller återvändande. I den kommande öppna utlysningen går det att ansöka om stöd inom samtliga mål i Sveriges nationella program. Totalt kan ca 300 miljoner SEK fördelas, beroende på fondens anslagstilldelning.

Europeiska året för kulturarv 2018: EU-kommissionen avsätter ca €4-5 miljoner utöver redan planerade och budgeterade utlysningar inom Kreativa Europa. Dessa nya medel ska administreras genom det programmet – pengarna kommer från den särskilda budget som kulturarvsåret fått. Även Region Skåne kommer att avsätta en pott pengar till kulturarvsprojekt med eller utan internationell koppling till hösten. Mer information kommer.

Vill du diskutera en projektidé eller ansökan? Tveka inte att höra av dig till oss!