Kulturen i siffror

Myndigheten för kulturanalys (2018): En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen /Kulturen i siffror

I Kulturen i siffror presenterar Myndigheten för kulturanalys figurer och tabeller som ger en inblick i kulturen i Sverige idag och över tid. Syftet är att beskriva kulturen med tillgängliga data, snarare än att analysera olika trender. Urvalet har gjorts för att visa en så bred bild som möjligt, även om långt ifrån alla kulturområden och alla aspekter kan beskrivas med data som finns att tillgå idag.
Statistik om medier och medievanor ingår endast i mindre omfattning då medieområdet bevakas av andra myndigheter. Statistiken vi presenterar kommer från olika källor, som anges under varje figur och tabell. Det är statistik som vi som ansvarig myndighet själva tar fram, men det är också statistik som kommer från andra statistikproducerande organisationer såsom SCB, Kungliga biblioteket, Svenska Filminstitutet, Nordicom, Eurostat samt från branschorganisationer inom musik och litteratur.

Länk till publikation