Kreativa Europa – utlysningen för Europeiska samarbetsprojekt öppen!

Utlysningen för Europeiska samarbetsprojekt inom Kreativa Europa-programmet är nu öppen. Sista ansökningsdag är den 23 februari. Tveka inte att kontakta IRO om du vill ha stöd i ansökningsprocessen!
 
Syftet med stödet är att främja gränsöverskridande samarbeten, skapande och spridning av europeiska konstnärliga verk samt innovation. Man kan söka stöd på tre olika nivåer:  

Small scale
minst 3 organisationer i 3 Kreativa Europa-länder
upp till 200 000 euro
80 % EU-finansiering

Medium scale
minst 5 organisationer i 5 Kreativa Europa-länder
upp till 1 000 000 euro
70 % EU-finansiering

Larger scale
minst 10 organisationer i 10 Kreativa Europa-länder
upp till 2 000 000 euro
60 % EU-finansiering

Prioriteringar
Förutom att bidra till Kreativa Europa-programmets övergripande syfte måste de sökande genom sitt projekt adressera minst 1 och max 2 av följande 5 prioriteringsområden: 

  1. Publik: att öka tillgång till och deltagande i kultur, samt öka publikens engagemang och utveckling både fysiskt och digitalt. 
  1. Social inkludering: att främja samhällelig motståndskraft och stärka social delaktighet i och genom kultur. Detta särskilt av och för personer med funktionsvariationer, personer som tillhör minoriteter och personer som tillhör socialt marginaliserade grupper. Projektet ska även stärka interkulturell dialog. 
  1. Hållbarhet: i linje med EU-initiativen Europas gröna giv och New European Bauhaus ska projektet skapa, anta och sprida mer miljövänliga metoder. Det ska även öka medvetenhet om hållbar utveckling genom kulturella aktiviteter. 
  1. Digitalisering: att hjälpa de kulturella och kreativa sektorerna i Europa att genomföra och påskynda sin digitala övergång, också som ett svar på COVID-19-krisen. 
  1. Internationell dimension: att bygga upp kapaciteten inom de kulturella och kreativa sektorerna i Europa, inklusive gräsrotsorganisationer och mikroorganisationer, att vara aktiv på internationell nivå – i och utanför Europa. 

Det finns även ett sjätte, sektorsspecifikt prioriteringsområde som gäller för den som vill söka samarbetsprojekt inom någon av följande sektorer: musik, bok och förlag, arkitektur, kulturarv, mode och design samt hållbar kulturturism. De sektorsspecifika prioriteringsområdena är definierade för att möta gemensamma behov inom sektorer vars specifika utmaningar kräver ett mer riktat tillvägagångssätt. Mer information om de specifika prioriteringarna hittar du i Call document för utlysningen, sektion 2.

Cross-cutting issues
Alla projektansökningar ska ta hänsyn till övergripande frågor om inkludering, mångfald, jämställdhet och miljö och kampen mot klimatförändringar i utformningen och genomförandet av projektet.

Vem kan söka?
För att vara berättigad stöd behöver de sökande (bidragsmottagare och samarbetspartners) vara registrerade som juridisk person och vara etablerade i något av de stödberättigade länderna. Projektets koordinator måste ha varit registrerad i sin organisationsform i minst två år.  

HÄR hittar du en lista på länder som utöver EU-länderna ingår i Kreativa Europa-programmet.

Hur ansöker du?
Ansökan sker via en digital ansökningsportal. För att få tillgång till ansökningsportalen behöver du skapa ett särskilt inloggningskonto, ett så kallat EU Login account. Om du har ett inloggningskonto sedan tidigare kan du använda det.

För att delta i en projektansökan måste din organisation vara registrerad i Europeiska Kommissionens deltagarregister och ha fått en unik 9-siffrig Participant Identification Code (PIC). Detta gäller samtliga organisationer som är del av projektet, oavsett om den är koordinator eller samarbetspartner. Registrera din organisation HÄR.

Hitta samarbetspartners
I utlysningen finns en matchningsfunktion där organisationer som vill vara del av en projektansökan kan anmäla sitt intresse och även hitta samarbetspartners.