NY UTLYSNING : EUROPEISKA SAMARBETSPROJEKT 2020

Nu är utlysningen för Europeiska samarbetsprojekt 2020 öppen!

 • Sista ansökningsdag: 27 november kl 17.00
 • Projektstart: 1 sep – 15 dec 2020
 • Projektets längd: maximalt 48 månader (gäller både större och mindre samarbetsprojekt)

Projekttyper:

Mindre samarbetsprojekt:

 • Max 200 000 EUR
 • Medfinansiering: 40%
 • Totalt minst 3 partners från minst 3 olika Kreativa Europa-länder

Större samarbetsprojekt:

 • Max 2 000 000 EUR
 • Medfinansiering: 50%
 • Totalt minst 6 partners från minst 6 olika Kreativa Europa-länder

Generella mål:

 • Främja den transnationella mobiliteten av artister och professionella inom kultursektorn.
 • Främja den transnationella rörligheten för kulturella och kreativa verk och artister.
 • Främja publikutveckling och tillgängligheten till kulturella och kreativa verk.
 • Främja innovation och kreativitet inom den kulturella sektorn, till exempel genom att testa nya affärsmodeller.

Specifika mål:

 • Främja den transnationella mobiliteten av artister och professionella inom kultursektorn och möjligheterna att samarbeta internationellt och att internationalisera sina kariärer.
 • Främja publikutveckling och öka tillgängligheten till Europeiska kreativa verk, med särskilt fokus på barn och unga, personer med funktionsvariationer och underrepresenterade grupper.
 • Öka kapaciteten genom att utveckla nya kompetenser för professionella inom kultursektorn och främja innovativa förhållningssätt till skapande, nya och innovativa modeller för att få intäkter, ledarskap och marknadsföring, särskilt i förhållande till det digitala skiftet.
 • Bidra till den sociala integrationen av migranter och flyktingar genom att främja interkulturell dialog, gemensamma värderingar inom EU och ömsesidig förståelse och respekt för anda kulturer.
 • Öka medvetenheten om den gemensamma historien och värderingar och förstärka känslan av tillhörighet i den europeiska gemenskapen.

Läs mer och ansök HÄR.