EU-HANDBOKEN

Varför en EU-handbok?

Inför Sveriges folkomröstning till EU 1994 åkte jag tillsammans med en busslast andra journalister runt till de olika EU-institutionerna i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg. Tanken var att vi alla, även vi som arbetade på lokaltidningar, behövde den här kunskapen. Alla visste ju att det som bestämdes på EU-nivå skulle beröra oss alla.
Det har gått mer än 20 år sedan dess och EU är väl integrerat i Sveriges juridik och politik. Men kunskapen om EU är fortfarande låg, inte minst bland journalister. Det visade Maria Strömviks utredning ”EU på hemmaplan” som lades fram i februari 2016. Enligt den minskar också bevakningen kvantitativt i svenska medier.
Ur ett demokratiskt perspektiv är det förstås illa om relevanta nyheter och händelser inte berättas. Orsaken till underrapporteringen är oklar, men bristen på kunskap kan vara en av förklaringarna. En annan skulle kunna vara att inte heller publiken är intresserad av EU.

I denna handbok har författaren Sigrid Melchior tagit fasta på den kunskap som vi journalister behöver, men framförallt ger hon tips om var och hur du kan hitta de intressanta nyheterna och vem som kan sitta inne med de bästa citaten. Sigrid Melchior har bevakat EU i många år och är bosatt i Bryssel.

Det här är den handbok jag själv skulle ha haft nytta av då, som reporter på Ljusdals-Posten, och det är också den jag behöver i mitt nuvarande jobb.

Helena Giertta
Chefredaktör och VD på Tidningen Journalisten AB

 

Läs EU-handboken