Erasmus + ansökning 2019

Den 24 oktober offentliggjorde kommissionen 2019 års ansökningsomgång för Erasmus + -programmet. Från en förväntad budget på 3 miljarder euro för nästa år har 30 miljoner euro avsatts för särskilda europeiska universitet. Detta är ett nytt initiativ som godkändes av EU: s ledare vid Göteborg Social Summit i november och en del av arbetet med att skapa ett europeiskt utbildningsområde senast 2025.
Alla offentliga eller privata organ som är verksamma inom utbildning, ungdom och Sport kan ansöka om finansiering enligt 2019 års ansökningsomgång för Erasmus + -programmet.
Tillsammans med förslagsinfordran har kommissionen också publicerat Erasmus + programguiden på alla officiella EU-språk som ger sökande uppgifter om alla möjligheter för studenter, personal, praktikanter, lärare och mer tillgängliga i Erasmus + för 2019.