Utlysningar och deadlines hösten 2019

Listan uppdateras kontinuerligt efterhand som utlysningar tillkännages.

Creative Europe

 • Innovativa plattformar för kulturellt innehåll – sista ansökningsdag 20 september
 • Biografer som innovationshubbar för närsamhället – sista ansökningsdag 25 september
 • Music Moves Europe – Professionalisering och kompetensutveckling – sista ansökningsdag 31 oktober
 • Music Moves Europe – Samarbeten för mindre musikscener – sista ansökningsdag 15 november
 • Europeiska samarbetsprojekt – sista ansökningsdag 27 november

EU-kommissionen – pilotprojekt

 • Mobilitet inom makerrörelsen – sista ansökningsdag 12 augusti
 • Kulturella och kreativa näringar – kompetenshöjande insatser inom kulturarv – sista ansökningsdag 12 augusti

European Cultural Foundation

 • Democracy Needs Imagination – sista ansökningsdag 27 september

Europeiska solidaritetskåren

 • Volontär och solidaritetsprojekt för ungdomar – sista ansökningsdag 1 oktober

Erasmus+

 • Strategiska partnerskap (erfarenhetsutbyten och innovationsprojekt) – sista ansökningsdag 1 oktober
 • Möten mellan unga och beslutsfattare – sista ansökningsdag 1 oktober

Europa för medborgarna

 • Vänortssamarbete – sista ansökningsdag 2 september
 • Nätverk av städer – sista ansökningsdag 2 september
 • Projekt för det civila samhället – sista ansökningsdag 2 september

i-Portunus

 • Mobilitetsstöd – sista ansökningsdag 5 september

Konstnärsnämnden

 • Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 29 augusti samt 24 oktober
 • Bild och form – residens i London – sista ansökningsdag 3 september
 • Dans – residens i Berlin och New York samt internationellt koreografstipendium – sista ansökningsdag 12 september
 • Bild och form – residens i Bangalore, Jingdezhen, New York, Tokyo – sista ansökningsdag 17 oktober

Kulturrådet

 • Fri scenkonst internationella turnébidrag – sista ansökningsdag 3 september
 • Bidrag till översättare av svensk litteratur – sista ansökningsdag 5 september
 • Projektbidrag bild- och formkonst (även internationellt) – sista ansökningsdag 17 september
 • Bidrag till internationella nätverk – sista ansökningsdag 19 september
 • Verksamhetsbidrag till internationell och interkulturell verksamhet – sista ansökningsdag 19 september

Nordisk kulturfond

 • Opstart – löpande
 • Projektstöd – sista ansökningsdag 1 oktober

Nordisk kulturkontakt

 • VOLT  – sista ansökningsdag 12 augusti.
 • Mobilitetsstöd – sista ansökningsdag 22 augusti samt 21 oktober
 • Kultur och konstprogrammet –  sista ansökningsdag 19 september
 • Nätverksstöd – sista ansökningsdag 26 september
 • NORDBRUK stödprogram – sista ansökningsdag 7 oktober

Svenska Filminstitutet

 • Stöd för ökad kompetens inom utveckling och produktion – löpande

Svenska Institutet

 • Creative Force såddfinansiering – sista ansökningsdag 29 augusti

Sveriges Författarfond

 • Stöd för resor och internationella utbyten – sista ansökningsdag 2 september samt 1 november