Om IRO

International Resource Office (IRO) är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd. Resurskontoret drivs av Trans Europe Halles med bidrag från Region Skåne.

Sedan oktober 2015 har Region Skåne avsatt medel till en regional resurs som ska stimulera kulturaktörer att i större utsträckning delta i EU-finansierade samarbetsprojekt.

Trans Europe Halles beviljades bidraget för insatser såsom kompetensutveckling, projektutveckling, internationellt kontaktarbete samt stöd i skrivandet av ansökningar för EU-finansiering.

Det finns flera anledningar till att stimulera att skånska kulturaktörer i större utsträckning deltar i EU-finansierade samarbetsprojekt. Dels har sådana samarbeten generellt en kompetenshöjande och verksamhetsutvecklande effekt och dels leder det till att en större andel EU-medel bidrar till utvecklingen av Skåne. Satsningen är ett resultat av en dialog mellan Kultur Skåne och ett antal företrädare för det skånska kulturlivet.

Trans Europe Halles unika position som internationellt verkande nätverk med lokal och regional förankring ger resurskontoret möjligheten att dra kunskap och expertis från ett brett spektrum, samt förmedla internationella kontakter och skapa beröringsytor för Skånes kulturliv.

Resurskontoret erbjuder en rad olika tjänster, som strategisk planering, nätverkande och partnersskapande, råd kring administrativa rutiner och praktiska verktyg för lyckade EU-ansökningar och projektledning.

Vi vänder oss till er som:

  • Har en ansökan i pipeline och behöver en skjuts fram till deadline
  • Funderar på att söka EU-medel och vill ha hjälp med att få till en bra ansökan
  • Har en idé som ni vill utveckla vidare men behöver guidning
  • Söker potentiella partners till ett internationellt samarbete
  • Vill lära er mer om de olika stöden som finns och hur man på bästa sätt lägger upp en strategi och utvecklar ett projekt

Under Konsultation kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka tjänster vi erbjuder.

Resurskontoret har förnyat stöd från Region Skåne för 2022.

Vårt team

Our team helps Skåne-based cultural operators develop transnational projects, network internationally and access European funding opportunities.

IRO was established to build the capacities of the arts & culture operators to grow and work internationally: we are committed to provide methodologies, guidance and advice to help you develop your projects. We organize training, one-to-one consultation and info sessions to equip you with tools and knowledge. Whether you look at expanding your circle of partners or improve your project management skills, develop your understanding of EU funding schemes or already look at delivering strong application, don’t hesitate to contact us.

  

Hanna Olsson – Project Manager

Hanna Olsson är producent och projektledare och har arbetat många år inom den skånska scenkonstbranschen. Som producent inom den fria scenkonsten har hon haft en bred yrkesroll som bl.a. innefattat finansiering, arbetsledning, ekonomi, planering, koordinering och marknadsföring. En röd tråd genom Hannas yrkesliv har varit att konst och kultur ska vara tillgänglig för alla, både som utövare och som konsument. Hon är övertygad om att konst har en nyckelroll i arbetet för jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter. hanna[a]teh.net