Om IRO

International Resource Office (IRO) är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd. Resurskontoret drivs av Trans Europe Halles med bidrag från Region Skåne.

Sedan oktober 2015 har Region Skåne avsatt 500 000 kronor till en regional resurs som ska stimulera kulturaktörer att i större utsträckning delta i EU-finansierade samarbetsprojekt.

Trans Europe Halles beviljades bidraget för insatser såsom kompetensutveckling, projektutveckling, internationellt kontaktarbete samt stöd i skrivandet av ansökningar för EU-finansiering.

Det finns flera anledningar till att stimulera att skånska kulturaktörer i större utsträckning deltar i EU-finansierade samarbetsprojekt. Dels har sådana samarbeten generellt en kompetenshöjande och verksamhetsutvecklande effekt och dels leder det till att en större andel EU-medel bidrar till utvecklingen av Skåne. Satsningen är ett resultat av en dialog mellan Kultur Skåne och ett antal företrädare för det skånska kulturlivet.

Trans Europe Halles unika position som internationellt verkande nätverk med lokal och regional förankring ger resurskontoret möjligheten att dra kunskap och expertis från ett brett spektrum, samt förmedla internationella kontakter och skapa beröringsytor för Skånes kulturliv.

Resurskontoret erbjuder en rad olika tjänster, som strategisk planering, nätverkande och partnersskapande, råd kring administrativa rutiner och praktiska verktyg för lyckade EU-ansökningar och projektledning.

Vi vänder oss till er som:

  • Har en ansökan i pipeline och behöver en skjuts fram till deadline
  • Funderar på att söka EU-medel och vill ha hjälp med att få till en bra ansökan
  • Har en idé som ni vill utveckla vidare men behöver guidning
  • Söker potentiella partners till ett internationellt samarbete
  • Vill lära er mer om de olika stöden som finns och hur man på bästa sätt lägger upp en strategi och utvecklar ett projekt

Under Konsultation kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka tjänster vi erbjuder.

Resurskontoret har förnyat stöd från Region Skåne för 2018.

Vårt team

Our team helps Skåne-based cultural operators develop transnational projects, network internationally and access European funding opportunities.

IRO was established to build the capacities of the arts & culture operators to grow and work internationally: we are committed to provide methodologies, guidance and advice to help you develop your projects. We organize training, one-to-one consultation and info sessions to equip you with tools and knowledge. Whether you look at expanding your circle of partners or improve your project management skills, develop your understanding of EU funding schemes or already look at delivering strong application, don’t hesitate
to contact us.

Lina B. Frank – Partnership Manager

Lina is a producer, programmer/curator and arts consultant from Sweden who spent the last 20 years in the UK and now works internationally across Europe on cultural development and capacity building.

She work with International Networks, Performing Arts, Cross-disciplinary Arts
– with bold and brave people, explorers and visionaries at heart.
She is interested in how art can be used to facilitate democratic participation to challenge the status quo. Lina is specialist in artist and cultural development (particularly for Contemporary Circus Arts in European context) and artist-lead spaces, processes and organisations

In addition to working for Trans Europe Halles Lina is Network co-ordinator of Baltic Nordic Circus Network with 17 members in 7 of the Baltic and Nordic Countries as well as Co-Director of Circus City, Bristol’s Biennial Contemporary Circus Festival (UK). Lina is a member of Circostrada and FACE networks.

For IRO, Lina works with Yohann to plan and deliver events and training as well as all communication aspects of IRO.

lina[a]teh.net