Utlysningar och deadlines våren 2022

Listan uppdateras kontinuerligt efterhand som utlysningar tillkännages.

Kreativa Europa

Programområde Kultur

 • Europeiska samarbetsprojekt – small scale, medium scale, large scale – sist ansökningsdag 5 maj
 • Spridning av europeisk litteratur – sista ansökningsdag 31 maj

Programområde MEDIA

 • Films on the Move – sista ansökningsdag 15 mars
 • Stöd till europeisk filmdistribution – sista ansökningsdag 5 april
 • Stöd till tv- och online-innehåll – sista ansökningsdag 5 april
 • Stöd till festivalnätverk – sista ansökningsdag 7 april
 • Stöd till innovativa verktyg och affärsmodeller – sista ansökningsdag 7 april
 • Utveckling av dataspel – sista ansökningsdag 12 april
 • MEDIA 360° – sista ansökningsdag 12 april
 • Stöd till utveckling av slate – sista ansökningsdag 27 april
 • Stöd till främjande av talang och kunskap – sista ansökningsdag 4 maj

Det sektorsövergripande programområdet

 • NEWS-Media Literacy – sista ansökningsdag 6 april

Erasmus+

 • Partnerskap för samarbete (KA2) – sista ansökningsdag 23 mars

Konstnärsnämnden

 • Musik – Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 28 januari samt 29 april
 • Musik : Residens i utlandet – sista ansökningsdag 10 februari
 • Teater : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 3 februari samt 3 maj
 • Film : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 3 februari samt 3 maj
 • Dans och cirkus : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 13 januari samt 19 april
 • Bild och form : Gästbostad i Paris – sista ansökningsdag 17 februari
 • Bild och form : Utlandsresidens Berlin Bethanien 2023 – sista ansökningsdag 17 februari
 • Bild och form : Utlandsresidens New York 2023 – sista ansökningsdag 17 februari
 • Bild och form : Internationellt kulturutbyte/resebidrag – sista ansökningsdag 23 februari samt 1 juni

Kulturrådet

 • Fri scenkonst projektbidtrag, inkl. internationella gästspel i Sverige och turnéer utomlands – sista ansökningsdag 27 januari
 • Bidrag till översättare av svensk litteratur – sista ansökningsdag 10 februari
 • Projektbidrag bild- och formkonst (även internationellt) – sista ansökningsdag 17 februari

Nordisk Kulturfond

 • Opstart – löpande mellan 11 januari och 11 juni
 • Globus Opstart – löpande mellan 11 januari och 11 juni
 • Projektstöd – sista ansökningsdag 1 februari samt 2 maj

Nordisk kulturkontakt

 • Mobilitetsstöd – sista ansökningsdag 31 januari samt 28 mars
 • Stödprogrammet Norden 0-30 – sista ansökningsdag 10 februari samt 29 april
 • Stöd till residenscentra – sista ansökningsdag 11 februari
 • Långvarigt nätverksstöd – sista ansökningsdag 24 februari
 • Kortvarigt nätverksstöd – sista ansökningsdag 24 februari
 • Kultur och konstprogrammet –  sista ansökningsdag 7 mars
 • Volt – sista ansökningsdag 28 april

Svenska Institutet

 • Creative Force: såddfinansiering och samarbetsprojekt – sista ansökningsdag 31 januari

Sveriges Författarfond

 • Stöd för internationella utbyten och resor – sista ansökningsdag 1 februari, 1 april samt 1 juni

Svensk-isländska samarbetsfonden

 • Resestöd – sista ansökningsdag 1 mars

Clara Lachmanns Stiftelse

 • Utlysning våren 2022 – sista ansökningsdag 15 mars

Svensk-danska kulturfonden

 • Projektbidrag – sista ansökningsdag 5 april

Svenska Filminstitutet

 • Stöd för ökad kompetens inom utveckling och produktion – löpande