Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Workshop: Organisationsutveckling – Be a penguin och håll gnistan vid liv

Att arbeta inom kultursektorn har nästan alltid två ansikten. Å ena sidan har vi stor entusiasm för och identifikation med vårt arbete. Å andra sidan står vi ofta inför begränsade resurser och inser att entusiasm i längden inte räcker. Som ett resultat av detta är utbrändhet en stor utmaning för många organisationer inom kultursektorn.

Hur kan kulturarbetare hålla sin gnista vid liv? Den här frågan har varit kärnan i Penguin Project och kommer också att vara kärnan i denna workshop. Vi kommer att använda några av de viktigaste metaforerna från projektet – bland annat den berömda pingvinmetaforen – för att inspirera till introspektion, ge dig ett nytt perspektiv på ditt förhållande till ditt kulturarbete och underlätta gruppdiskussioner och meningsskapande.

Efter workshopen kommer du förhoppningsvis att bli mer medveten om vad som kostar och vad som dränerar dig på jobbet och kanske till och med har några första idéer om vad du ska ändra för att göra förhållandet mellan dig och ditt arbete lite mer rättvist och hållbart.

Ta gärna med dig ett specifikt problem eller utmaning från din nuvarande arbetserfarenhet (och som du tycker är dränerande). I workshopen kommer vi tillsammans att hitta nya tolkningar och förhoppningsvis nya problemlösningsmetoder för dessa utmaningar.

OBS! Workshopen hålls på engelska

 

Bakgrund:

I Penguin Project har Shawn Antoni Wright och Florian Cope-Ladstätter ägnat de senaste två- fem åren åt att utforska sätt att ta itu med den utmaning som beskrivits ovan. Genom forskning och många workshops har vi utvecklat ett – som vi finner – originellt förhållningssätt till detta.

  • På individnivå tillhandahåller vi specialutvecklade metaforer som verktyg för (själv)reflektion. Är jag mer som en pingvin på land i mitt arbete, eller som en i vattnet? Genom dessa metaforer kan du undersöka din relation till arbetet i ett nytt ljus och ta reda på var och hur du kommer att ”laddas”, och vad som kostar dig energi. Utifrån dessa rön kan sedan konkreta förändringar initieras.
  • På gruppnivå påverkas vår gnista i hög grad av organisationskulturen. Förväntas och belönas självutnyttjande? Eller finns det en kultur för (egen)vård? Via metaforerna ger Penguin Project ett språk som gör det möjligt för människor att prata om sina erfarenheter i arbetssammanhang.

 

Workshopledare:

Shawn Antoni Wright. Efter att ha arbetat i kultursektorn i 7 år som art director och designer hoppade jag ”kulturvattnen” och har simmar här de senaste 9 åren, först på Cooltour Ostrava i Tjeckien som ansvarig för varumärke och design och därefter på Die Bäckerei i Österrike som kreativ konsult, cultural manager och facilitator.  Oavsett om det är med design, utvecklingsprocesser eller sociala och kreativa projekt, söker jag alltid vägar att harmonisera kulturcentrets inre ideologi med de utåtriktade aktiviteterna. Jag är medskapare av Penguin Project, där min personliga resa från att arbeta i kultursektorn nu genomsyrar detta projekts vision och mission, att möjliggöra bättre arbetsklimat inom kultursektorn.

Florian Cope-Ladstätter. Jag har arbetat inom kultursektorn i 8 år nu och älskar det fortfarande. På mitt kulturcenter, Die Bäckerei, har jag gjort allt från ekonomi till reparationer, organisationsutveckling och strategier. Jag har sedan tidigare en doktorsexamen i organisationsstudier med fokus på produktiv friktion i organisationer.  Med Penguin Project kombinerar jag erfarenheter från mitt tidigare och nuvarande liv för att få fram fler glada simmande pingviner.