Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

INSTÄLLT – Informationsmöte med Nordisk kulturkontakt

Är du intresserad av att göra nordiska samarbetsprojekt? Missa då inte detta informationsmöte med Nordisk kulturkontakt som erbjuder ett flertal stödprogram för projekt inom Norden och Baltikum.

Alfiero Zanotto, rådgivare vid Nordisk kulturkontakt i Helsingfors kommer att närvara.

Språk: Svenska. (Även möjlighet till engelska).

 

STÖDPROGRAM

Kultur- och konstprogrammet

Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

Nätverksstöd

Nätverksstödet möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer samt kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum.

Mobilitetsstöd

Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och vistelse inom nordiska och/eller baltiska länder.

Stöd till residenscentra

Detta program möjliggör konstnärsresidens i det nordisk-baltiska området. Dessa residens är platser som ska kunna ta emot professionella konstnärer och kulturarbetare från andra nordiska eller baltiska länder.

Stödprogrammet Norden 0–30

Programmet stöder barn och ungas egna projekt och vill stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter.

Volt

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga, som vill få fler ungdomar att bli nyfikna på varandras konst, kultur och språk.

 

OM NORDISK KULTURKONTAKT

Nordisk kulturkontakt administrerar Nordiska ministerrådets stödprogram för kultursamarbete. Stödprogrammen är indelade enligt målgrupp. Vissa stödformer är riktade enbart till professionella aktörer inom kulturbranschen, men Nordisk kulturkontakt stöder även projekt som på bredare front bidrar till att stärka den nordiska dimensionen på kulturfältet och i samhället. Via de stödprogram Nordisk kulturkontakt administrerar delas det årligen ut närmare 5 miljoner euro.