Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

INFO SESSION: Europeiska projekt: bygg starka partnerskap

Denna session syftar att ge konkreta och praktiska råd till hjälp för individer och organisation att förbereda ansökningar för kulturprojekt till Kreativa Europa. Sessionen ämnar kultivera tankar kring hur en etablerar meningsfulla partnerskap och identifierar aktörer från olika länder, definierar en gemensam grund för att utveckla spännande projekt tillsammans.

Under arbetssessionen går vi gemensamt igenom följande frågor:
> Mångfald av organisationer som samarbetar inom projektet; vi kommer att diskutera konsortiernas innovationselement och hur de kan ge mervärde till själva projektet, i synnerhet hur likheter samt komplement av kompetens bidrar till att genomföra aktiviteter.
> Definition av partnerskapet; vi går igenom deltagande och uppdelning av uppgifter mellan parnters, prata om interna processer och hanteringsaspekter av implementering.
> Geografiskt tillämpningsområde och att arbeta med organisationer som är etablerade i och utanför EU: vi kommer att se över insatserna för att samarbeta med organisationer som är våra geografiska grannar samt med dem baserade i andra geografiska områden, även utanför Europa.

Denna session hjälper oss att definiera vad som är ett starkt partnerskap, identifiera och undvika fallgropar samt samla användbara tips och råd från Nicolas Bertrand, internationell expert.

Nicolas Bertrand, frilans internationell projektledare

Nicolas Bertrand initierar och leder internationella kulturella samarbetsprojekt.

För närvanade arbetar Nicolas för EEEmerging-projektet, ett omfattande europeiskt samarbete som främjar framväxten av nya talanger medstöd av Kreativa Europa-programmet. Han producerar också två konstnärliga projekt med Christiane Véricel på Malta (inom ramen för Valletta 2018, i samarbete med Teatru Malta) och i Lettland (i samarbete med Ģertrūdes ielas teātris och Goethe-institutets nätverk).

Under 17 år (fram till februari 2018) samordnade Nicolas Bertrand med Christiane Véricel teaterföretaget Image Aiguë (Lyon, Frankrike) vars produktioner samlade barn, tonåringar och vuxna, amatörer och yrkesverksamma som bor i Frankrike och utomlands talande sitt modersmål på scen. Dessa föreställningar har skapats och presenterats i över 40 länder världen över. Sedan början av 1990-talet har bolaget utvecklat en unik internationell karriär baserad på innovativt konstnärligt, pedagogiskt och medborgerligt samarbete. Dess projekt stöddes 8 gånger av EU-program (Kalejdoskop, Connect, Kultur 2000, Kultur, Euroglobe, Kulturell ambassadör, Kreativt Europa, EU-delegation i Turkiet).

Tidigare arbetade han från 1999 till 2001 på genomförandet av utställningsfestivalen för ung publik, Mon mouton est unione and Résidences d’Alsace et de Lorraine för visuella konstnärer, samt på olika program i städerna Phalsbourg och Bitche i Moselle.

Nicolas är medlem i IETM-nätverket och den strategiska gruppen A Soul for Europe.

Nicolas har även en passion för tango och har deltagit aktivt i tio år i organisationen av kulturcentrumet Tango de Soie. Han dansar själv tango.

Featured image by Jonas Persson