Ansök om stöd för studieresa

IRO ger nu 5 kulturaktörer verksamma i Skåne möjligheten att åka på sturieresa för att på ett fördjupat och kvalitativt sätt se hur en annan organisation I Europa arbetar och genom detta få nya perspektiv och verktyg för att utveckla sin egen verksamhet och bygga partnerskap. Stödet är på (upp till) 5 000 kr/person för resa och boende och ersätts mot kvitto. Skicka in din intresseanmälan senast den 15 juni. Resan måste vara genomförd och rapporterad senast den 31 december 2022.

Anmäl ditt intresse HÄR.