Ansök om stöd för studieresa

IRO ger nu 4-5 kulturaktörer verksamma i Skåne möjligheten att åka på sturieresa för att på ett fördjupat och kvalitativt sätt se hur en annan organisation I Europa arbetar och genom detta få nya perspektiv och verktyg för att utveckla sin egen verksamhet och bygga partnerskap. Stödet är på (upp till) 5 000 kr/person för resa och boende och ersätts mot kvitto. Skicka in din intresseanmälan senast den 15 september. Resan måste vara genomförd senast den 31 december 2021.

Anmäl ditt intresse HÄR.