Nyheter

Nytt mobilitetsstöd

Nu är den första utlysningen inom i-Portunus här! i-Portunus är ett projekt inom Kreativa Europa för att främja mobilitet. Under 2019 beräknas 350-500 kulturskapare få möjlighet att ta del av medlen.

Kulturanalys 2019

Myndigheten för kulturanalys
En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen
Rapport 2019:1

EU-HANDBOKEN

I denna handbok har författaren Sigrid Melchior tagit fasta på den kunskap som vi journalister behöver, men framförallt ger hon tips om var och hur du kan hitta de intressanta nyheterna och vem som kan sitta inne med de bästa citaten.

Kulturen i siffror

Myndigheten för kulturanalys (2018):
En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen /Kulturen i siffror

TEH CAMP MÖTE 86

Trettiofem år efter starten av Trans Europe Halles, verkar våra medlemmars innovativa värderingar och arbete mer relevant än någonsin. I början av åttiotalet var oberoende kulturcentrum ett undantag. Idag är Trans Europe […]