Deadlines hösten 2019

Listan uppdateras kontinuerligt efterhand som utlysningar tillkännages.

Konstnärsnämnden

 • Internationellt kulturutbyte/resebidrag – deadline 29 augusti (även 24 oktober)
 • Bild och form – residens i London – deadline 3 september
 • Dans – residens i Berlin och New York samt internationellt koreografstipendium . deadline 12 september
 • Bild och form – residens i Bangalore, Jingdezhen, New York, Tokyo – deadline 17 oktober

Kulturrådet

 • Fri scenkonst internationella turnébidrag – deadline 3 september
 • Bidrag till översättare av svensk litteratur – deadline 5 september
 • Projektbidrag bild- och formkonst (även internationellt) – deadline 17 september
 • Bidrag till internationella nätverk – deadline 19 september
 • Verksamhetsbidrag till internationell och interkulturell verksamhet – deadline 19 september

Nordisk kulturfond:

 • Projektstöd – deadline 1 oktober

Nordisk kulturkontakt

 • VOLT  – sista ansökningsdag 12 augusti.
 • Mobilitetsstöd – deadline 22 augusti (även 22 oktober)
 • Kultur och konstprogrammet –  deadline 19 september
 • Nätverksstöd – deadline 26 september
 • NORDBRUK stödprogram – deadline 7 oktober

Svenska Institutet

 • Creative Force såddfinansiering – sista ansökningsdag 29 augusti.