Kategori: Läshörna

EU-HANDBOKEN

I denna handbok har författaren Sigrid Melchior tagit fasta på den kunskap som vi journalister behöver, men framförallt ger hon tips om var och hur du kan hitta de intressanta nyheterna och vem som kan sitta inne med de bästa citaten.

Kulturanalys 2018

Myndigheten för kulturanalys
En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen
Rapport 2018:1

Kulturen i siffror

Myndigheten för kulturanalys (2018):
En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen /Kulturen i siffror