Kategori: Läshörna

Kulturanalys 2018

Myndigheten för kulturanalys
En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen
Rapport 2018:1

Kulturen i siffror

Myndigheten för kulturanalys (2018):
En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen /Kulturen i siffror