Författare: pontus

Kulturen i siffror

Myndigheten för kulturanalys (2018):
En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen /Kulturen i siffror

TEH får fyraårigt stöd från EU!

Nu är beslutet fattat! Trans Europe Halles fyraårigt projekt ”Factories of Imagination” har fått stöd från EUs Kreativa Europa-program för nätverk. Projektets fokus är att stärka Europas kulturella infrastruktur genom […]