Kulturanalys 2018

Myndigheten för kulturanalys
En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen
Rapport 2018:1

TEH CAMP MÖTE 86

Trettiofem år efter starten av Trans Europe Halles, verkar våra medlemmars innovativa värderingar och arbete mer relevant än någonsin. I början av åttiotalet var oberoende kulturcentrum ett undantag. Idag är Trans Europe […]