Författare: Hanna Olsson

ESCH2022

2022 blir Esch-sur-Alzette i Luxemburg europeisk kultuhuvudstad. Du har fortfarande chansen att skicka in din ansökan för projekt!

Nytt mobilitetsstöd

Nu är den första utlysningen inom i-Portunus här! i-Portunus är ett projekt inom Kreativa Europa för att främja mobilitet. Under 2019 beräknas 350-500 kulturskapare få möjlighet att ta del av medlen.

Kulturanalys 2019

Myndigheten för kulturanalys
En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen
Rapport 2019:1