Stöd, tips och skräddarsydd rådgivning
kring internationella kultursamarbeten

International Resource Office (IRO) är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd. Resurskontoret drivs av Trans Europe Halles med bidrag från Region Skåne.

Sedan oktober 2015 har Region Skåne avsatt 500 000 kronor till en regional resurs som ska stimulera kulturaktörer att i större utsträckning delta i EU-finansierade samarbetsprojekt.

Trans Europe Halles beviljades bidraget för insatser såsom kompetensutveckling, projektutveckling, internationellt kontaktarbete samt stöd i skrivandet av ansökningar för EU-finansiering.

Det finns flera anledningar till att stimulera att skånska kulturaktörer i större utsträckning deltar i EU-finansierade samarbetsprojekt. Dels har sådana samarbeten generellt en kompetenshöjande och verksamhetsutvecklande effekt och dels leder det till att en större andel EU-medel bidrar till utvecklingen av Skåne. Satsningen är ett resultat av en dialog mellan Kultur Skåne och ett antal företrädare för det skånska kulturlivet.

Trans Europe Halles unika position som internationellt verkande nätverk med lokal och regional förankring ger resurskontoret möjligheten att dra kunskap och expertis från ett brett spektrum, samt förmedla internationella kontakter och skapa beröringsytor för Skånes kulturliv.

Resurskontoret erbjuder en rad olika tjänster, som strategisk planering, nätverkande och partnersskapande, råd kring administrativa rutiner och praktiska verktyg för lyckade EU-ansökningar och projektledning.

Vi vänder oss till er som:

  • Har en ansökan i pipeline och behöver en skjuts fram till deadline
  • Funderar på att söka EU-medel och vill ha hjälp med att få till en bra ansökan
  • Har en idé som ni vill utveckla vidare men behöver guidning
  • Söker potentiella partners till ett internationellt samarbete
  • Vill lära er mer om de olika stöden som finns och hur man på bästa sätt lägger upp en strategi och utvecklar ett projekt

Under Konsultation kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka tjänster vi erbjuder.

Resurskontoret öppnade sin verksamhet i februari 2016 och har fått förnyat stöd från Region Skåne för 2017.

Boka konsultation

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Eller läs mer om vår konsultation.

Nyheter

Save the date: Masterclass #2 20-21 juni 2017

Den 20-21 juni anordnar vi en ny Masterclass med fokus på de fundamentala komponenterna för lyckade europeiska samarbeten. Vår inbjudne expert är en av Europas mest erfarna projektledare med många ...

Läs mer

Armkroksresa till TEH 83 25-28 maj i Pula

Den 25-28 maj är det dags för TEHs årliga konferens, denna gång i Pula, Kroatien. Det är ett gyllene tillfälle att träffa europeiska kollegor, etablera nya kontakter och fördjupa sig ...

Läs mer

TEH får fyraårigt stöd från EU!

Nu är beslutet fattat! Trans Europe Halles fyraårigt projekt ”Factories of Imagination” har fått stöd från EUs Kreativa Europa-program för nätverk. Projektets fokus är att stärka Europas kulturella infrastruktur genom ...

Läs mer

Visa alla nyheter