Hem

Om IRO

International Resource Office (IRO) är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd. Resurskontoret drivs av Trans Europe Halles med bidrag från Region Skåne.

Sedan oktober 2015 har Region Skåne avsatt 500 000 kronor till en regional resurs som ska stimulera kulturaktörer att i större utsträckning delta i EU-finansierade samarbetsprojekt.

Trans Europe Halles beviljades bidraget för insatser såsom kompetensutveckling, projektutveckling, internationellt kontaktarbete samt stöd i skrivandet av ansökningar för EU-finansiering.

Mer om oss

Aktuellt

Hel dag info session: Kreativa Europa

10 oktober 09:00 - 15:30
Danscentrum Syd

October 10th, we will have a visit from Geoffrey Brown. He has extensive experience in helping the arts and culture sector to understand and develop European and international initiatives. He is the UK's leading independent expert to help the sector understand and access funding from the European Union. You can hear him go through the entire Creative Europe application in this full day event, lunch included.

Interreg – individuella projektkonsultationer i Malmö

Den 27 september ges individuella projektkonsultationer inom Södra Östersjöprogrammet, i Malmö. Det är en möjlighet för svenska projektaktörer att träffa handläggare från sekretariatet i Gdansk och få rådgivning kring sin […]

Kulturanalys 2018

Myndigheten för kulturanalys En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen Rapport 2018:1