Hem

Om IRO

International Resource Office (IRO) är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd. Resurskontoret drivs av Trans Europe Halles med bidrag från Region Skåne.

Sedan oktober 2015 har Region Skåne avsatt 500 000 kronor till en regional resurs som ska stimulera kulturaktörer att i större utsträckning delta i EU-finansierade samarbetsprojekt.

Trans Europe Halles beviljades bidraget för insatser såsom kompetensutveckling, projektutveckling, internationellt kontaktarbete samt stöd i skrivandet av ansökningar för EU-finansiering.

Mer om oss

Aktuellt

Info session: Mobilitetsstöd och trender

3 september 10:00 - 16:00
TEH office

Missa inte när vi gästas av Marie Le Sourd från On the Move. Marie kommer att guida genom olika möjligheter till mobilitet i Europa och internationellt. På eftermiddagen ges individuella konsultationer där du får möjlighet till feedback på ditt projekt och/eller behov relaterat till din internationaliserings-process.

Nya utlysningar inom Music Moves Europe

Två utlysningar från Music Moves Europe, en del av Kreativa Europas kulturprogram, är nu öppna - Professionalisering och träning samt Samarbeten för mindre musikscener.

Utlysningar och deadlines hösten 2019

Här hittar du en översikt över höstens utlysningar och deadlines. Listan uppdateras kontinuerligt.