Hem

Om IRO

International Resource Office (IRO) är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd. Resurskontoret drivs av Trans Europe Halles med bidrag från Region Skåne.

Sedan oktober 2015 har Region Skåne avsatt 500 000 kronor till en regional resurs som ska stimulera kulturaktörer att i större utsträckning delta i EU-finansierade samarbetsprojekt.

Trans Europe Halles beviljades bidraget för insatser såsom kompetensutveckling, projektutveckling, internationellt kontaktarbete samt stöd i skrivandet av ansökningar för EU-finansiering.

Mer om oss

Aktuellt

Workshop – Budgetering för EU-projekt

7 maj 09:00 - 12:00
TEH office

Hur lägger du upp budgeten för din projektansökan till EU? Vad krävs för en bra budget? Hur bygger du upp bra kontrollfunktioner för budgetuppföljning? Giorgio Berardi, som har mer än […]

Nytt mobilitetsstöd

Nu är den första utlysningen inom i-Portunus här! i-Portunus är ett projekt inom Kreativa Europa för att främja mobilitet. Under 2019 beräknas 350-500 kulturskapare få möjlighet att ta del av medlen.

Kulturanalys 2019

Myndigheten för kulturanalys En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen Rapport 2019:1