Hem

Om IRO

International Resource Office (IRO) är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd. Resurskontoret drivs av Trans Europe Halles med bidrag från Region Skåne.

Sedan oktober 2015 har Region Skåne avsatt 500 000 kronor till en regional resurs som ska stimulera kulturaktörer att i större utsträckning delta i EU-finansierade samarbetsprojekt.

Trans Europe Halles beviljades bidraget för insatser såsom kompetensutveckling, projektutveckling, internationellt kontaktarbete samt stöd i skrivandet av ansökningar för EU-finansiering.

Mer om oss

Nyheter

Nätverkscocktail: Möt europeiska kulturnätverk

Torsdag, 5:e juli, 2018 Mingel: 18:00 – 20:00 (doors open/arrival 18:00) Plats: Skissernas Museum Klicka här för att registrera – fritt för Skånska kulturaktörer Nätverkscocktail: Möt med europeiska kulturnätverk Skånebaserade ...

Läs mer

TEH CAMP MÖTE 86

Trettiofem år efter starten av Trans Europe Halles, verkar våra medlemmars innovativa värderingar och arbete mer relevant än någonsin. I början av åttiotalet var oberoende kulturcentrum ett undantag. Idag är Trans Europe ...

Läs mer

Visa alla nyheter