Hem

Om IRO

International Resource Office (IRO) är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd. Resurskontoret drivs av Trans Europe Halles med bidrag från Region Skåne.

Sedan oktober 2015 har Region Skåne avsatt 500 000 kronor till en regional resurs som ska stimulera kulturaktörer att i större utsträckning delta i EU-finansierade samarbetsprojekt.

Trans Europe Halles beviljades bidraget för insatser såsom kompetensutveckling, projektutveckling, internationellt kontaktarbete samt stöd i skrivandet av ansökningar för EU-finansiering.

Mer om oss

Aktuellt

Workshop: Europeiska projekt: Konstruera en stark kommunikationsstrategi

30 oktober 13:30 - 16:00
Rehabkultur

Höstens fjärde workshop handlar om hur en konstruerar en stark kommunikationsstrategi för en Kreativa Europa ansökan. Som vanligt har vi fika och mingel en halvtimme innan workshopen börjar.

Kreativa Europa samarbetsprojekt 2019

Utlysningen för EACEA 34/2018 "Stöd till europeiska samarbetsprojekt 2019" finns nu på Europeiska Kommissionens hemsida. 

Kulturanalys 2018

Myndigheten för kulturanalys En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen Rapport 2018:1