Hem

Om IRO

International Resource Office (IRO) är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd. Resurskontoret drivs av Trans Europe Halles med bidrag från Region Skåne.

Sedan oktober 2015 har Region Skåne avsatt 500 000 kronor till en regional resurs som ska stimulera kulturaktörer att i större utsträckning delta i EU-finansierade samarbetsprojekt.

Trans Europe Halles beviljades bidraget för insatser såsom kompetensutveckling, projektutveckling, internationellt kontaktarbete samt stöd i skrivandet av ansökningar för EU-finansiering.

Mer om oss

Aktuellt

Ny spännande utlysning inom Kreativa Europa

Utlysningen vänder sig till innovativa sektorsöverskridande projekt i skärningspunkten mellan kultur och audiovisuella medier med fokus på digital teknik.

Kulturanalys 2019

Myndigheten för kulturanalys En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen Rapport 2019:1