Hem

Om IRO

International Resource Office (IRO) är en regional satsning för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd. Resurskontoret drivs av Trans Europe Halles med bidrag från Region Skåne.

Sedan oktober 2015 har Region Skåne avsatt 500 000 kronor till en regional resurs som ska stimulera kulturaktörer att i större utsträckning delta i EU-finansierade samarbetsprojekt.

Trans Europe Halles beviljades bidraget för insatser såsom kompetensutveckling, projektutveckling, internationellt kontaktarbete samt stöd i skrivandet av ansökningar för EU-finansiering.

Mer om oss

Aktuellt

Webbseminarium om Skapande skola bidraget från Kulturrådet

Vill du veta hur ni kan söka bidraget Skapande skola? Delta i Kulturrådets webbseminarium tisdagen den 27 november kl.10-11

Skåne in Europe Part II – EU Network and Platform Participation in Skåne

How is Skåne connected to Europe? In the second part of this two-part article we look at participation in EU networks.